Tidigare deltagare på Skådespelarlinjen

"Med hjälp av engagerade och skickliga lärare gick jag ut från den här utbildningen med en stor säkerhet i mitt skådespeleri"

Jag började min utbildning på Katrinebergs folkhögskola hösten 2015 och det var starten på två intensiva år där jag utvecklades i skådespeleri och som person. På Katrineberg fick jag möjligheten att i en öppen och trygg miljö tillsammans med andra människor med samma drivkraft arbeta med det jag älskar allra mest, teater.

Jag lärde mig enormt mycket under tiden på skolan, från olika skådespelartekniker, till hur man bäst packar en minibuss inför en turné. Utbildningen är otroligt mångsidig och man introduceras i flera olika metoder, former och uttryckssätt. Med hjälp av engagerade och skickliga lärare gick jag ut från den här utbildningen med en stor säkerhet i mitt skådespeleri och med massor av ny kunskap.

På Katrineberg fick jag möjligheten att utveckla min egen kreativitet och min röst. I årskurs två skrev och regisserade vi var sin egen föreställning vilket var både skrämmande och fantastiskt kul.

Lärdomen om att jag kan skapa saker själv har varit väldigt viktig och öppnat vägen för flera nya möjligheter. Katrinebergs folkhögskola är en miljö full av kreativitet och människor med spännande idéer och tillsammans skapar man fantastiska samarbeten, föreställningar och filmer.