Musikhjälpen

Den 30 november var vi på allmänlinje på Auschwitzutställningen i Malmö. Efter besöket diskuterade vi vad vi sett och samtalen ledde snabbt in på hur det ser ut i världen idag. Frustrationen i klassrummet var märkbar. Frida kläckte då idén om att göra en insamling.

Varför inte haka på musikhjälpen och hjälpa barn på flykt? Just nu så är det ca 42 miljoner barn på flykt från krig och konflikter. Med ditt bidrag kan du förbättra livet för barn och unga under 18 år på flykt undan krig och konflikter. Det kan handla om att ge fler möjlighet att gå i skolan, till exempel genom tillfälliga skolor. Pengar kan också gå till att skapa barnvänliga platser i flyktingläger där barn kan få psykosocialt stöd eller bara leka en stund. Eller till att hjälpa barn att hitta sina anhöriga. Att tappa bort sin familj under en flykt är bland det värsta som kan hända ett barn.

Så nu har vi Wilma och Frida startat en bössa ”folkisflisor”.  Namnet “folkisflisor” syftar på att det flesta som är heltidsstudenter har nog med att försörja sig själva och en flisa kanske inte känns som så mycket. Men tillsammans kan vi med varje liten flisa bygga ett “hem”, ge någon typ av trygghet till dem som behöver det mest.

Klicka i att du kommer delta i eventet för att se uppdateringar om insamlingen och hur du kan skänka pengar

https://bossan.musikhjalpen.se/folkisflisor