Kort historik

Kort historik över Katrinebergs folkhögskola
Katrinebergs folkhögskola är en av landets äldsta folkhögskolor som grundades 1873 på en gård i Påarp, söder om Halmstad. Skolan flyttade 1878 till Vessigebro då rektorn Strandmark köpte fastigheten där skolan finns än idag. Platsen hette sedan tidigare Katrineberg, efter den tidigare ägarens hustru Katarina.

Till en början var Katrinebergs folkhögskola en lantbruksskola som vände sig till de självägande böndernas söner. Genom att möta nya kunskaper som kom med den tekniska utvecklingen kunde de utveckla lantbruket, ta plats i kommunala församlingar, driva landsbygdens folkrörelser och bli goda, dugliga medborgare. Trots motstånd i bygden startades första sommarkursen för kvinnor redan 1898, vilken sedan genomfördes varje år många år framåt. I början av 1900-talet undervisade Elisabeth de Vylder vid lanthushållsskolan på Katrineberg. År 1927 inrättades även en kvinnlig folkhögskolekurs som pågick vintertid. Fram till mitten av 1900-talet var skolan, liksom många andra folkhögskolor, en lantmanna- och lanthushållsskola. Under trettiotalet började skolan även ta emot deltagare från arbetarhem och arbetslösa. 

Under efterkrigstiden fick skolan en nyorientering från jordbrukets skola till en skola som en väg till högre studier. År 1943 tog landstinget över driften av skolan. 1967 inrättas kurser på en filial i Halmstad för första gången. Med 1970-talets vänstervåg och konfrontationer mellan nytt och gammalt kom nya pedagogiska strömningar. Allmänna kursen mer än halverades, externatet i Halmstad lades ner och elevbortfallet kompenserades med en omsorgslinje, start av invandrarlinje och en stor kortkursverksamhet. Under 1980-talet kom den banbrytande strategin med särskilda kurser riktade till olika intressen. En ny strategi tog form där nya utbildningar startades så som fotboll, teater, film, språk samt kursverksamhet för kontakttolkar och linjer inom friskvård och hälsa. Därefter har gymnasieskolan blivit 3-årig och den allmänna kursen stabiliserats och etablerats både i Vessigebro och på filialen i Halmstad. Under de senaste åren har Hallands Konstskola i Halmstad liksom en filialverksamhet i Hyltebruk startat.

Idag går cirka 200 deltagare i de längre kurserna och ett 80-tal bor på internatet på plats i Vessigebro. Därtill tillkommer skolans kort- och sommarkurser samt en konferensverksamhet med övernattande gäster.